Մաթեմատիկա

9.03.2017թ.
Պարապմունք 19.

Ամրապնդում ենք անցածը   :

  1. 904 և14 թվերի տարբերությունը  փոքրացրու 10 անգամ:                                                                             (904-14):10=89
  1. 39-իև 6-ի  արտադրալից  հանիր 105-ի և 3-իքանորդը:                                                                                39×6-105:3=234-35=199
  1. 324-ի-գումարիր17 և 6 թվերի արտադրյալը:                                                                                                    324+17×6=324+102=426
  1. 978 և879 թվերի տարբերությունը փոքրացրու 3 անգամ:                                                                             (978-879) :3=33
  1. Հաշվիր 19-ի հնգապատիկի և 4-ի տարբերությունը:                                                                                      19×5-4=95-4=91
  1. Արամըգումարեց 20 հարյուրյակ և մեկ: Ի՞նչ թիվ ստացավ:                                                                          20×100+1=2001
  2. Ուղղանկյան մի  կողմը24սմ է, իսկ մյուս կողմը այդ կողմի կեսին էհավասար: Գտիր այդ  ուղղանկյան պարագիծը , մակերեսը:                                                                                                        24:2=12(ուղղանկյան մյուսկողմը)

P=12×2+24×2=72

S=24×12=288

  1. Գրիր50_ի բոլոր բաժանարարները:                                                                                                                  1, 2, 5, 10, 25, 50
  1. Գրիր պատահական քառանիշ թվեր /10 հատ/,  ստուգիր, որոնք են բաժանվում3-ի:                             5300, 6666, 3579, 9999, 8237, 3232, 1111, 9631, 8888, 2223
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s