Մաթեմ

Առաջադրանք 1.

Գտիր

10-ի 1/2մասը

10;2×1=5

30-ի 1/3մասը

30;3×1=10

100- ի 1/2 մասը

100;2×1=50

10-ի 2/5 մասը

10;5×2=4

Առաջադրանք 2.

Խանութում կա 325կգ միրգ

Վաճառվեց 1/5մասը

——————————

Որքան մնաց:

Լուծում

325:5×1=65

325-65=260

Պատ.՝260կգ միրգ

Առաջադրանք 3.

Գրիր թվերի բոլոր բաժանարարները

10-1 ,2 ,5 ,10

20-1 ,2 ,4 ,5 ,10 ,20

30-1, 2 ,3 ,5 ,6 ,10 , 15, 30

Գրիր թվերի   գոնե 5 բազմապատիկ

10-20, 30 ,40, 50, 60

20-40, 80, 120, 60 , 140

30-60, 600, 90, 3960, 930

Լրացուցիչ

Առաջադրանք  գրքից` 860,862:

Վարժ.860

Ա)35-ի 1/7 մասը

35:7×1=5

426-ի  1/6 մասը

426:6×1=71

Բ)162-ի  1/9 մասը

162:9×1=18

2000-ի  1/10  մասը

2000:10×1=200

Վարժ.862

Կարագ-800գ

Օգտագործեց-1/5 մասը

————————

Որքան կարագ  Օգտագործեց

Լուծում

800:5×1=160գ

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s