Մաթեմատիկա

21.03.2017թ.
Պարապմունք 25.

Նախագծային շաբաթ`  20-24:

Նախագիծ 1. Բանավոր հաշվարկի  գաղտնիքները:
Արագ բազմապատկում 11-ով
/դիտարկում ենք եռանիշ  դեպքը/:
Առաջադրանք 1.
11×233=2563

11×452=4972
11×365=4015
11×254=2794
11×993=10923
11×282=3102
11×241=2651

408×11=4488

205×11=2255

307×11=3377

604×11=6644

333×11=3663

901×11=9911

802×11=8822

111×11=1221

222×11=2442

334×11=3674

444×11=4884

225×11=24 75

11X123=1353

331×11=3641
Առաջադրանք 2.
Գտիր`

100-ի 1/4մասը

100:4×1=25

 

350-ի 3/7մասը

350:7X3=150

 

10000- ի 1/2 մասը

10000:2×1=5000

 

65-ի 1/5 մասը:

65:5×1=13

 

Առաջադրանք 3.

Առանձնացրու այն կոտորակները, որոնք անկանոն են`
1/2,  3/3, 4/4,   28/22,    10/11,   2/2,    9/18,   1/6,   6/6

3/3, 4/4 ,28/22 , 2/2, 6/6
Առաջադրանք 4.
Երբ Արամը ծախսեց ունեցած փողի կեսը, նրա մոտ մնաց 250 դրամ: Սկզբում քանի՞ դրամ ուներ Արամը:

Լուծում

250×2=500

Պատասխան ՝ 500դրամ

Առաջադրանք 5.
Էքսկուրսիա մեկնող երկու խմբերում հավասար քանակով երեխաներ կային: Առաջին խմբից չորս երեխա տեղափոխվեց երկրորդ խումբ: Երկրորդ խմբում քանի՞ երեխա ավելի եղավ, քան առաջին խմբում:

Պատասխան ՝ 8երեխա

Առաջադրանք 6.
Վեց պաղպաղակը  արժե 2400 դրամ: Որք՞ան պետք է վճարել այդպիսի 9 պաղպաղակի համար:

Լուծում

1)2400;6=400

2)400×9=3600

Պատախան ՝  3600 դրամ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s