Սոված Մուկը

Այնտեղ ապրում էր մի մուկ, որը սոված էր  շատ օրեր:Նա չէր կարողանում գտնել  ոչ մի ուտելիք: Նա նայեց այստեղ և այնտեղ, բայց ուտելիք   չգտավ:Հետևաբար նա նիհարեց : Մի օր մկնիկը գտավ    եգիպտացորենով լի մի զամբյուղ:Զամբյուղի վրա կար մի փոքր անցք:Նա ներս մտավ և սկսեց  ագահաբար ուտել եգիպտացորենը:Քանի որ նա շատ սոված էր շարունակեց ուտել և ուտել:հիմա էլ նա շատ չաղացավ:Ճաշից հետո նա փորձեց դուրս գալ զամբյուղից,բայց չկարողացավ:Հիմա նա շատ չաղ էր անցքի միջով անցնելու համար:

-հիմա ինչպես պետք է  դուրս գամ:Հենց այդ պահին մի առնետ եկավ և լսեց մկանը:Առնետը ասաց

-եթե  դու ուզում ես դուրս գալ զամբյուղից  դու պետք է սպասես մինչև նորից նիհարես անքյան որքան նիհար էիր, երբ անցքից ներս մտար:

The Hungry Mouses

 

There lived a mouse that was hungry from many days. She could find no food at all. She looked here and there, but found no food. Hence, she grew thin. One day the mouse found a basket full of corn. There was a small hole in the basket. She went inside and began to eat the corn greedily. As she was very hungry, she went on eating and eating. Now, she had grown very fat.

After the meal, the mouse tried to come out of the basket, she could not. Now, she was too fat to pass through the hole.She said, ”How shall I come out?” Just then a rat came along, and he heard the mouse. The rat said, ”Mouse, if you want to come out of the basket, you must wait till you have grown as thin were when you went in.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s