մաթեմ

 

Թեստ 3

  1. Յոթ հազար յոթ թիվը թվանշաններով գրվում է հետևյալ տեսքով.
  • 7700 2) 7070           3) 7077           4) 7077                        5) 7007:
  1. Որքանո՞վ կփոքրանա 8561 թիվը, եթե նրա գրության տասնավորը փոխարինենք 0-ով:
  • 6-ով 2) 60-ով          3) 600-ով                    4) 54-ով                      5) 57-ով:
  1. Գումարիելիներից մեկը մեծացրել են 8-ով: Ինչպե՞ս պետք է փոխել մյուս գումարելին, որպեսզի գումարը չփոխվի: Պետք է.
  • մեծացնել 8-ով 2) փոքրացնել 8-ով                3) մեծացնել 16-ով                             4) փոքրացնել 16-ով                        5) թողնել նույնը:
  1. Դավիթը բազմապատկում է 3-ով, Սարգիսը գումարում է 2, իսկ Վարդանը հանում է 1: Ի՞նչ հերթականությամբ կարող են նրանք կատարել այդ գործողությունները 3 թվից 14 թիվը ստանալու համար:

  1) Դավիթ, Սարգիս, Վարդան           2) Սարգիս, Դավիթ, Վարդան           3) Դավիթ, Վարդան, Սարգիս            4) Վարդան, Դավիթ, Սարգիս          5) Սարգիս, Վարդան, Դավիթ:

  1. 200 x 9 + 200 + 9 արտահայտության արժեքը կլինի
  • 418 2) 1909                        3) 2009                        4) 4018                        5) 20009
  1. Ընտրիր այն շարքը, որտեղ թվերը դասավորված են  նվազման   կարգով:
  • 4626, 3319, 28427, 62436

  2) 78427, 62436, 5319, 4626      

  3) 78427, 62436, 4626, 5319

  4) 4626, 5319, 62436, 78427

  5) 40346, 3999, 3998, 29999

  1. 1/10   ցենտները կիլոգրամներով արտահայտած կլինի կլինի
  • 10 2) 100              3) 1000                        4) 5                  5) 1:
  1. 3ժ 25րոպեն րոպեներով արտահայտած կլինի
  • 325 2) 200              3) 255              4) 205  5) 250:
  1. 8-ի և 9- ի բաժանվող ամենափոքր թիվն է.
  • 36             2) 45                3) 27                4) 54                5) 72:
 1. Գծագրում ներկված է պատկերի

Untitledkkk

 • 1) 5/9 մասը         2) 4/9 մասը                    3) 4/5 մասը                                            4)  6/9 մասը                    5) 4/12 մասը:

 

 1. Գտիր այն թիվը, որի քառապատիկի և 16-ի տարբերությունը կլինի 44:

1) 44+16=60

2) 60:4=15

12. Թվային հաջորդականությունը կազմված է հետևյալ կանոնով. առաջին անդամը 2 է,  երկրորդ անդամը՝ 3, և սկսած երրորդ անդամից յուրաքանչյուր անդամը հավասար է իր նախորդ երկու անդամների գումարին: Գրիր այդ հաջորդականության հինգերորդ անդամը:

2, 3, 5, 8, 13…

13. Հաշվեք 1500 + 80 x (2400 : 8-290) արտահայտության արժեքը:

1500 + 80 x (2400 : 8-290)=

1) 2400:8=300

2) 300-290=10

3) 10×80=800

4) 800+1500=2300

14. Քառակւսու կողմը 9 սմ: Գտիր այն եռանկայն կողմի երկարությունը, որի բոլոր կողմերն իրար հավասար են և պարագիծը հավասար է այդ քառկուսու պարագծին:

Lուծում 1) 9×4=36սմ

2) 36:3=12սմ մի կողմ

Պատ.՝12սմ մի կողմ

15. Մի արկղում 28 նարինջ կա: Քանի՞ նարինջ կա երեքուկես արկղում:

Լուծում 1) 28×2=56

2) 28:2=14

3) 56+14=70 նարինջ

Պատ.՝70 նարինջ երեքուկես արկղում

16. Արշավորդները առաջին օրն անցան 15 կմ, իսկ երկրորդ օրը՝ 3 կիլոմետրով ավելի: Քանի՞ կիլոմետր անցան երկու օրում:

Լուծում 1) 15+3=18

2) 18+15=33կմ անցան երկու օրում

Պատ.՝33կմ անցան երկու օրում

17. Մեկ տետրը և մեկ գրիչը միասին 250 դրամ արժեն: Երկու տետրն ու երեք գրիչը միասին՝ 550 դրամ: Քանի՞ դրամ արժի գրիչը:

լուծում 1) 550-250=300դր.

2) 3գ.-1գ.+2տ.-1տ.=2գ. 1տ. 300դր.

3) 2գ.-1գ.+1տ.-1տ.=1գ. 0տ.

4) 300-250=50դր. 1գ.

Պատ.՝50դր. 1գ.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s