մաթեմ

 1. Ութ հազար յոթ հարյուր չորս թվի գրության մեջ ո՞ր կարգում է գրված 0:
 • 1) միավորների             2) տասնավորների               3)հարյուրավորների                        4) հազարավորների                        5) ոչ մի կարգում:
 1. Նշիր ամենափոքր քառանիշ թիվը, որի գրության մեջ կրկնվող թվանշաններ չկան
 • 1) 1000         2) 1001                       3) 1234                       4) 1023                       5) 1100
 1. Նվազելին մեծացրել են 5-ով, իսկ հանելին թողել են նույնը: Արդյունքում տարբերությունը
 • 1) կմեծանա 5-ով       2) կփոքրանա 5-ով               3) կմեծանա 3-ով                              4) կփոքրանա 3-ով             5) կմնա նույնը:
 1. Մայրիկը գնեց 16 մանդարին: Կարինեն կերավ դրանց կեսը, Լուսինեն կերավ երկու մանդարին, իսկ Մարիամը` մնացածը: Քանի՞ մանդարին կերավ Մարիամը:

1) 4                 2) 6                  3) 8                  4) 10               4) 12:

 1. Նշեք այն տողը, որտեղ թվերը դասավորված են աճման կարգով
 • 7356, 10001, 9999, 6790
 • 4567, 4570, 5678, 999
 • 2378, 2387, 2389, 2379
 • 9830, 9849, 9856, 9870
 • 10008, 6789, 1106, 1587:
 1. 72-թվի 5/8   մասը կլինի
 • 1) 5       2) 9                 3) 13               4) 45               5) 36:
 1.   ժամը րոպեներով արտահայտած կլինի
 • 1) 35            2) 45               3) 85               4) 60               5) 105:
 1. 2տ 4ց 50 կգ-ը կիլոգրամներով արտահայտած կլինի
 • 1) 2500            2) 2540                       3) 2405                       4) 2450                       5) 2045:
 1. Ուղղանկյան կողմերից մեկը 23 սմ է, մյուսը՝ 17 սմ: Գտիր այդ ուղղանկյան պարագիծը:
 • 1) 40          2) 46               3) 34               4) 80               5) 70:
 1. Գծագրում ներկված է պատկերի

Безымянныйyvgfd7g7 t7t4q sskksxd

 • 1) 6/9 մաը        2) 4/9 մասը                   3) 4/5 մասը                  4) 4/10 մասը                  5) 4/12 մասը:

 

 1. Դասը սկսվեց 10: 40 և տևեց 45 րոպե: Ե՞րբ ավարտվեց դասը:\

11:25

12. Թվային հաջորդականությունը կազմված է հետևյալ կանոնով. առաջին անդամը 1 է, երկրորդ անդամից սկսած յուրաքանչյուր անդամը հավասար է իր նախորդի և 2 թվի գումարի կրկնապատիկին: Գրիր այդ հաջորդականության չորրորդ անդամը:

1, 6, 16, 32….

13. 324-ին գումարիր 17 և 6 թվերի արտադրյալը:

324×6=1944

1944+17=1961

14. Մեկ պատուհանը ներկելու համար պետք է 200 գ ներկ: 3 կգ ներկով քանի՞ պատուհան կներկեն:

Լուծում 1) 3կգ=3000գ

2) 3000:200=15պատուհան

Պատ.՝15պատուհան

15. Երկնիշ թվի թվանշանների գումարը 15 է: Այս պայմանին բավարարող քանի՞ երկնիշ թիվ կա:

4թիվ

16. Ուղղանկյան մի կողմի երկարությունը 20սմ է, իսկ մյուս կողմինը՝ 8: Գտիր այն քառակուսու կողմի երկարությունը, որի պարագիծը հավսարար է այդ ուղղանկյան պարագծին:

Լուծում 1) 20×2+8×2=56սմ P

2) 56:4=14սմ մի կաղմ քառակուսի

Պատ.՝14սմ մի կաղմ քառակուսի

17. Համակարգչային խաղի առաջին մակարդակը անցնելու համար Գագիկին պետք է եղավ 4 րոպե 38 վայրկյան: Երկրորդ մակարդակը անցնելու համար 45 վայրկյան ավելի ծախսեց: Գագիկին որքա՞ն ժամանակ պետք եղավ երրորդ մակարդակ հասնելու համար:

Լուծում 1) 4 րոպե 38 վայրկյան=278

2)278+45=323վ

Պատ.՝323վ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s