Մաթեմատիկա

11.04.2017թ.
Պարապմունք 33.
Բանավոր հաշվարկ:
Այսօր չի աշխատել-Մհեր
Թեմա` Ճանապարհ, ժամանակ, արագություն
Աշխատանք գրքից` 744, 745, 746:

Վարժ.744

Արագություն 25կմ/ժ

3 ժ-? կմ

Լուծում

25×3=75կմ

Պատ.75 կմ

 

Արագություն 15/ժ

3ժ-?կմ

Լուծում

15×3=45կմ

Պատ.45կմ

 

Արագություն 20կմ/ժ

3ժ-?

Լուծում

20×3=60կմ

Պատ.60կմ

Վարժ.745

Արագություն 100կմ/ժ

3 ժամում քանի կիլոմետր ճանապարհ կանցնի

Լուծում

100×3=300կմ ճանապարհ

 

Արագություն 85կմ/ժ

3 ժամում քանի կիլոմետր ճանապարհ կանցնի

Լուծում

85×3=255 կմ ճանապարհ

 

Արագություն 90կմ/ժ

3 ժամում քանի կիլոմետր ճանապարհ կանցնի

Լուծում

90×3=270 կմ ճանապարհ

Վարժ.746

Արագություն 800կմ/ժ

3ժ-?կմ

Լուծում

800×3=2400կմ

Պատ.՝2400կմ

Արագությունը 12մ/ր

Որքան ճանապարհ կանցնի 10 րոպեյում

Լուծում

12×10=120մ

Պատ.՝120մ

Արագությունը 8կմ/վ

Որքան ճանապարհ կանցնի 15 վարկիան հետո

Լուծում

8×15=120կմ

Պատ.՝120 կմ

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s