Մաթեմատիկա

Առաջադրանք 1.
Գտիր թվի նշված մասը:
ա/  35 – ի   3/7 մասը  15           բ/  2000  – ի  9/10 մասը 1800
420 – ի  5/6 մասը     350                 140 -ի    5/7 մասը 100
180 – ի  5/9 մասը       100                100 – ի  5/5 մասը  100
Առաջադրանք 2.
Կատարիր հարցերով:
762×92-18040:(2202-2182)=69202
1)2202-2182=20
2)762×92=70104
3)18040:20=902
4)70104-902=69202
 Առաջադրանք 3 (Գրքից 763)
ա) Ավտոմեքենա առաջին 2 ժամում անցավ 80 կմ/ժ արագությամբ, իսկ հաջորդ 2 ժամում 20 կմ/ժ-ով արագ:Որքան ճանապարհ անցավ ավտոմեքենան այդ 4 ժամում:
Lուծում
80×2=160կմ
80+20=100կմ/ժ
160+200=360կմ
բ)Հեծանվորդը առաջին 2 ժամում անցավ 18 կմ/ժ արագությամբ, հետո արագությունը  3կմ/ժ-ով փոքրացրեց և գնաց ևս 2 ժամ: Որքան ճանապարհ նա անցավ  այդ 4 ժամում:
լուծում
2×18=36
18-3=15
15×2=30
30+36=66
Առաջադրանք 4 (Գրքից 764)
Զբոսաշրջիկը 3 ժամ գնաց ավտոբուսով 80կմ/ժ արագությամբ, այնու հետևալ 2 ժամ գնաց ձիով 10կմ/ժ արագությամբ:Դրանից հետո նրան անցնելու ևս 7կմ:Որքան ճանապարհ էր նախատեսել անցնել սբոսաշրջիկը:
Լուծում
3×80=240կմ
10×2=20կմ
240+20=260կմ
260+7=267կմ
պատ.՝267 կմ
Առաջադրանք 5 (Գրքից 766)
A վայրից միևնույն ուղությամբ շարժվեցին երկու մեքենա:Որքան կլինի նրանց միջևհեռավորությունը շարժվելուց 2 ժամ հետո եթե նրանցից մեկի արագությունը 70 կմ/ժ է իսկ մյուսինը 80կմ/ժ:
Լուծում
70×2=140կմ
80×2=160կմ
160-140=20կմ
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s