ԹԵՍՏԻ ՆՄՈՒՇ

 

Շրջանակի մեջ վերցրու 1 – 10-րդ առաջադրանքների ճիշտ պատասխանները:

Գտի՛ր այն հնգանիշ թիվը, որի հարյուրավորը 5 է, միավորը 4, իսկ մնացած կարգերում գրված է 7:

1) 77475

2) 77574

3) 75774

4) 74775

Որքանո՞վ կմեծանա երկնիշ թիվը, եթե նրա գրությանը ձախից կցագրենք 5 թվանշանը:

1) 5-ով

2) 50-ով

3) 500-ով

4) 5000-ով

Ընտրի՛ր տրված թվերից այն թիվը, որը 6-ի հնգապատիկից մեծ է 10-ով:

1) 21

2) 40

3) 56

4) 60

Ընտրի՛ր տրված թվանշաններից այն թվանշանը, որը տեղադրելով աստղանիշի փոխարեն` կստանաս անհավասարություն. 7 կմ 50 մ > 7 կմ * 1մ

1) 4

2) 5

3) 6

4) 7

Ընտրի՛ր այն շարքը, որտեղ թվերը դասավորված են նվազման կարգով:

1) 2466, 5159, 78427, 62436

2) 2466, 5159, 62436, 78427

3) 78427, 62436, 2466, 5159

4) 78427, 62436, 5159, 2466

Անին գնեց 800 գ պանիր: Նա պիցայի համար օգտագործեց այդ պանրի 1/ 4 մասը: Քանի՞ գրամ պանիր նա օգտագործեց:

1) 100 գ

2) 200 գ

3) 400 գ
4) 600 գ

Ընտրի՛ր այն պատասխանը, որն արտահայտում է 5 կգ 7 գ -ը գրամներով:

1) 507 գ

2) 5700 գ

3) 5070 գ

4) 5007 գ

Ընտրի՛ր այն պատասխանը, որն արտահայտում է 5 ժ 42 ր-ն րոպեներով:

1) 542 ր

2) 292 ր

3) 342 ր

4) 162 ր

Քառակուսու երկու կողմերի երկարությունների գումարը հավասար է 28 սմ: Գտի՛ր քառակուսու պարագիծը: Նշի՛ր ճիշտ պատասխանը:

1) 14 սմ

2) 56 սմ

3) 112 սմ

4) 196 սմ

Նշի՛ր այն գծապատկերը, որի 5/ 8 մասը ներկված է:

1)

2)

3)

4)

11- 15-րդ առաջադրանքների ճիշտ պատասխանը գրիր յուրաքանչյուր առաջադրանքից հետո նշված տեղում:

Հաշվի°ր բեկյալի երկարությունը, եթե նրա կողմերի երկարությունները 15 սմ, 27 սմ, 35 սմ և 43 սմ են:

Պատ.`120

Հաշվի°ր բոլոր այն երկնիշ թվերի գումարը, որոնց միավորը 2 է:

Պատ.` 468

Դի°ր փակագծերն այնպես, որ ստացվի հավասարություն:

(3200 : 40 + 20) x 8 = 800

Հաշվի°ր 2536 + 45x (48240 : 80 – 503)= արտահայտության արժեքը:

Պատ.`7036

Կռահի՛ր օրինաչափությունը և տրված թվերից հետո ավելացրո՛ւ ևս մեկ թիվ:

1, 5, 10, 16, 23

Ուղղանկյան լայնությունը 45 մ է, որը կազմում է երկարության 1 /3 մասը: Գտի՛ր ուղղանկյան մակերեսը:

Պատ.`675

Գնացքը երկու օրում միևնույն արագությամբ անցավ 1800 կմ ճանապարհ: Առաջին օրը նա ճանապարհի վրա ծախսեց 12 ժամ, իսկ երկրորդ օրը՝ 4 ժամ պակաս: Որքա՞ն ճանապարհ նա անցավ առաջին օրը:

Պատ.՝ 1080կմ

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s