Մաթեմ

Առաջադրանք 1.
Գրիր որևէ երկնիշ թիվ, այդ թվին աջից կցագրիր 3, ինչքանով փոխվեց թիվը:

333       կմեծանա 3-ով
Գրիր որևէ երկնիշ թիվ, այդ թվին ձախից կցագրիր 3, ինչքանով փոխվեց այդ թիվը:

369     կմեծանա 300-ով

Առաջադրանք 2.
Հաշվիր յուրաքանչյուր թվի հնգապատիկը:
12,345,190,5600:

12×5=60

345×5=1725

190×5=950

5600×5=28000

Առաջադրանք  3.
Լիլիթը 12 ժամում անցավ 14400 կմ:
Ինչ արագությամբ էր գնում Լիլիթը:

Լուծում

14400:12=1200կմ/ժ

Առաջադրանք  4.Հաշվիր հարցերով`
45900: 30 +150:15-99=1441
45900: 30=1530

150:15=10

1530+10-99=1441
Առաջադրանք 5.Լրացուցիչ:
Քանի միանիշ, քանի երկնիշ թիվ կա:

9 հատ միանիշ

90 հատ երկնիշ
Լրացուցիչ:
Գտիր թվի նշված մասը:

ա/    567 – ի  3/7 մասը  243                   բ/  4000 – ի  9/10 մասը 3600
480 – ի  5/6 մասը   400                      2107 – ի  5/7 մասը  1505

9099 – ի  5/9 մասը    5055                     505 – ի  5/5 մասը 505

Առաջադրանք 2.

4-3 դասարանի Նատալին գնել էր 1600 գ կարագ:  Տորթի համար օգտագործեց այդ կարագի 3/5 մասը:  Որքա՞ն կարագ նա օգտագործեց տորթի համար:
Լուծում
1600:5=320գ
320×3=960գ
Պատ.՝960գ
Առաջադրանք 3.
 4-3 դասարանի Դավիթը կարդացել է 126 էջանոց գրքի 5/6 մասը:  Քանի՞ էջ է նա այդ գրքից կարդացել:
Լուծում
126:6=21էջ
21×5=105էջ
Պատ.՝105էջ
Առաջադրանք 4.
 Ավտոմեքենան պետք է անցներ 180 կմ ճանապարհ:  Ճանապարհի 2/3 մասն անցնելուց հետո քանի՞ կիլոմետր կմնա նրան դեռ անցնելու:
Լուծում
180:3=60կմ
60×2=120կմ
180-120=60կմ
Պատ.՝60կմ
Առաջադրանք 5.
Ջրավազանում կար 8040 լ  ջուր:  Այգին ջրելու համար պապիկն օգտագործեց այդ ջրի երեք քառորդ (3/4) մասը:  Որքա՞ն ջուր մնաց ջրավազանում:
Լուծում
8040:4=2010լ
2010×3=6030լ
8040-6030=2010լ
Պատ՝2010լ
Առաջադրանք 6
.Հաշվիր հարցերով`
(6400-1999)x5-2999=19006
6400-1999=6201
4401×5=22005
22005-2999=19006
Առաջադրանք 7.
Գրիր թվեր, որոնք 10-ի բաժանելիս, ստացվում է 7մնացորդ:(Հինգ հատ)

77, 357, 7887,56897, 123457:

Գրիր թվեր, որոնք 5-ի բաժանելիս, ստացվում է 2մնացորդ:(Հինգ հատ)

22, 557, 3522,34562, 227:

Գրիր թվեր, որոնք 3-ի բաժանելիս, ստացվում է 1մնացորդ:(Հինգ հատ)

10, 13, 16, 19, 22:

Գրիր թվեր, որոնք 4-ի բաժանելիս, ստացվում է 3 մնացորդ:(Հինգ հատ)

15, 11, 19, 23, 27:
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s