Մայրենի

1.Լրացրո´ւ բաց թողնված տառերը:

Համաշխարհային  ճանաչում ունի մեր Մատենադարանը: Երեւան այցելող յուրաքանչյուր զբոսաշրջիկ անպայման այցելում է ձեռագիր մա-յանների  այդ յուրուրինակ թանգարանը: Մագաղաթյա թերթերը հայ ժողովրդի հինավուրց  մշակույթի  լուռ  վկայություններն  են: Մատյանները  գրողները  ու նկարազարդողները  օրնիբուն ճրագի աղոտ լույսի տակ  գեղեցկագրել ու պատկերազարլել են հորթի մշակված կաշվե թերթերը`  դարձնելով դրանք մեր  հնօրյա  անցուդարձի  ու հերոսական ազատամարտերի անգնահատելի հուշարձաններ:

 

2.Տրված բառերից ամեն մեկով մի քանի նոր բաառեր կազմի´ր:

Հարավ-հարավային ,  հարավ-արեւմուտք, հարավ-արեւվելք

ավտո-ավտոկայան ,ավտոմեքենա, ավտոբուս, ավտովթար

ասֆալտ-ասֆալտապատ

 

3.Մեկ բառով գրի՛ր:

 

Զվարթ ձայն ունեցող-զվարթաձայն

Լրագիր վաճառող-լրագրավաճառ

Զվարճություն սիրող-զվարթասեր

Գիրք վաճառող-գրքավաճառ

Ժպտուն երես ունեցող-ժպտերես

Հաց վաճառող-հացավաճառ

Միս վաճառող-մսավաճառ

 

4.Տրված արմատները միացրո´ւ

 

Բազուկ և աթոռ-բասկաթոռ

Գանգուր և հեր-գանգրահեր

Դյուրին և գրգռել —դյուրագրգիռ

Հորդ և առատ —հորդառատ

Ամպ և գոռգոռալ —ամպագոռգոռ

Առնել և տալ  —առեւտուր

Գառնուկ և արածել —գառնարած

 

5.Բառարանից օգտվելով  գտի´ր տրված բառերի հոմանիշները:

 

Հովիկ- Հով, զով, քամի, զեփյու

 

Արնագույն-

 

Փարթամ- ճոխ, պերճ,շքեղ,մեծափարթամ Առատ, շատ, հորդ, հորդառատ;

 

Մեծամիտ- Գոռոզ, հպարտ, սնապարծ, ամբարտավան, անձնապաստան, անձնակարծ, ինքեակարծ, ինքնահավան, բարձրամիտ, գոռոզամիտ, բարձրահոն, սնափառ, սնապարծիկ, պարծենկոտ

 

Ուրախանալ- Զվարճանալ, բերկրել, բերկրանալ, ցնծալ, հրճվել, խնդալ, խայսաւլ

 

Ուղիղ- ճշմարիտ, ճշգրիտ, սստւլգ, շիտակ, իրավացի, արդար, անխաբդախ, ուղղորդ

 

Վարար- Հորդ, հորդահոս, ողողան, ուղխ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s