Մաթեմ

1-10-րդ առաջադրանքներում  նշի՛ր  ճիշտ  պատասխանը:

 1. Ընտրիր այն հնգանիշ թիվը, որի  տասնավորը 1 է, հազարավորը՝ 2, իսկ մյուս բոլոր թվանշանները՝ 6 .

1)62612                  2) 66612    3) 21666               4) 62616                     5)61261:

2.Ամենամեծ և ամենափոքր եռանիշ  թվեր գումարը  կլինի.

1) 1909                  2) 199             3) 999             4) 9      5)1099

3.Քանի՞  բնական թիվ կա 22 թվի և 32 թվերի միջև:

1)  5     2)7       3) 9      4)  10              5) 11

 1. Գտիր 708 թիվը 100-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը:

1) 2             2) 4                 3) 6                 4) 8                 5) 10:

 1. Եռանիշ թվի թվանշանների գումարը հավասար է 3: Նշված թվերից ո՞րն է այդ պայմանին բավարարող ամենափոքր թիվը:

1)      300                       2) 111             3) 210             4) 120             5) 201

 1. Ընդգծիր այն տողը, որտեղ  բոլոր թվերը կենտ են:

1) 351, 3503, 3677, 35

2) 4334 4372, 4351, 8997

3) 1889, 288, 3889, 4889
4) 7653, 7645, 3746, 9282

5) 7892, 7890, 7892, 7909:

 1. Քանի՞  րոպե  է 7ժ40ր:

1) 420ր                  2) 430ր  3) 440ր        4) 450ր                 5) 460ր

 

8.Հաշվիր 54 թվի հնգապատիկը.

1) 54          2)    108          3)    216        4)   5454     5) 270:

 1. 3 + 3 * 3 -3 = 303 գրության մեջ «*»-ի փոխարեն ի՞նչ թվանշան կամ գործողության նշան               պետք է գրել, որպեսզի հավասարությունը ճիշտ լինի:

1) +                 2) –                 3) x                 4) 0                 5) 2 :

 1.   Գիրքն ունի 120 էջ: Լևոնը կարդաց   գրքի 1/3 մասը:  Քանի՞  էջ կարդաց  Լևոնը:

1)123     2)117  3)360      4)30   5)40

11-15 առաջադրանքների ճիշտ պատասխանները գրի՛ր յուրաքանչյուր աշխատանքից հետո նշված տեղում՝ կետերի փոխարեն:

11.Առանց մնացորդի և՛ 5-ի, և՛ 4-ի բաժանվող ամենափոքր թվից հանեցին առանցմնացորդի և՛ 2-ի, և՛ 3-ի բաժանվող ամենափոքր թիվը: Ի՞նչ թիվ ստացվեց:

Պատասխան՝ 14

12.Ո՞ր թվանշանով է վերջանում 7, 8, 9  թվերի արտադրյալը:

Պատասխան՝ 4-ով

 1. 200 + 120 + 20 : 5 = 228 արտահայտության մեջ փակագծեր  այնպես դիր, որ ստացվի ճիշտ  հավասարություն:

Պատասխան՝ ….200+(120+20):5=228………………

 1. Կռահելով  օրինաչափությունը, գտիր հաջորդականության հինգերորդ անդամը:

43, 49, 55, 61,67, 73, 79, 85, 91

Պատասխան՝ . 91

 1. Հաշվիր  1225-625 : (5+20)  արտահայտության արժեքը:

Պատասխան՝ 24

16-17-րդ առաջադրանքների լուծման ամբողջ ընթացքը մանրամասն և հիմնավորված ներկայացրո՛ւ առաջադրանքներից հետո նշված տեղում:

 1. Քառակուսաձև հողամասի պարագիրծ 24 մ է: Գտիր այդ հողամասի մակերեսը:

24:4=6սմ

6×6=36սմ

Պատասխան՝36սմ

17.Երկու պահեստում  կար 1260 կգ կարտոֆիլ: Երբ յուրաքանչյուր պահեստից տարան հավասար քանակությամբ   կարտոֆիլ, առաջինում մնաց  860 կգ, իսկ մյուսում` 140   կգ  կարտոֆիլ:   Քանի՞  կգ տարան  յուրաքանչյուր պահեստից:

1260-860= 400կգ

1260-140=1120 կգ

Պատասխան՝ 400 կգ, 1120 կգ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s