Մայրենի

անընդհատ-Չընդհատվող, անդադար, չընդմիջվող. Չընդհատված, չկտրված, չբաժանված. Շարունակ, միշտ:
անդադար-Դադարում՝ ընդհատում չունեցող, անընդհատ
. Անհանգիստ, շարժուն, աշխույժ:
ելևէջ-Ձայնի մեկ տոնայնությունից մյուսին անցնելը, ձայնի տոնայնության փոփոխություն:
միջօրե-Կեսօր
նախօրոք-Որևէ բանից առաջ, նախքան որևէ բան անելը:
, Նախապես, վաղօրոք, առաջուց:
հինավուրց-Oրերով հին, շատ տարիքավոր, ծերացած:
, Վաղեմի, վաղուց գոյություն ունեցող, հնօրյա:
հնօրյա-Հին օրերից եկող, վաղուցվա, հինավուրց
արդարամիտ-Արդար մտածող՝ դատող, արդար
զարթնել- Արթնանալ, քնից սթափվել, ուշքի գալ
ցողաթաթախ-Ցողով թաթախված, վրան ցող նստած:
լուսնկա-Լուսին, լուսնյակ,Լուսնի լույսը, Լուսնի լույսով լուսավորված
զվարթաձայն-Զվարթ ձայնով:
բրդոտ-Վրան բուրդ ունեցող:
սրընթաց-Արագորեն ընթացող՝ վազող՝ շարժվող:
դանդաղընթաց-դանդաղ ընթացող
հանդիպակաց-. Դիմացը կանգնած, դեմուդեմի, դիմացի
ակնթարթ-Շատ կարճ ժամանակամիջոց, վայրկյան:
ունկնդիր-Որևէ բան խոսողի ունկնդրող՝ լսող (մարդ):
քաղցրաձայն-Քաղցր՝ անուշ ձայն ունեցող:
վայրէջք-Դեպի վայր իջնելը, դեպի ցած ուղղված ընթացք՝ շարժում:
պղտոր-Որևէ բանի խառնուրդով անթափանցիկ՝ անպարզ դարձած, ոչ պարզ
թխպոտ-Թխպով պատված, ամպամած ,Տխուր, մռայլ ,Վշտալից, տխրագին:
մաղթանք-Բարեմաղթություն, որևէ բարի բանի հորդորանք, հաջողության՝ առողջության ևն բարի ցանկության
բարօրություն-Բարօր լինելը, Բարեկեցություն
երփներանգ-գույնզգույն, բազմագույն
զօրուգիշեր-Գիշեր-ցերեկ, ամբողջ օրը,  Շարունակ, անդադար:

ոսկեզօծել-Ոսկու շերտով պատել, ոսկեջրել:
պողպատե-Պողպատից սարքած՝ պատրաստած:
կխտար-Եղնիկ, եղջերու
հայթայթել-Ձեռք բերել, գտնել:
արևածագ-Արևի ծագելու ժամանակը, արևագալ:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s