Թեստի նմուշ

29.05.2017թ.

Պատրաստվում ենք 

ստուգարքին:

1 Ո՞րն է այն հնգանիշ թիվը, 

որի տասնավորը 1 է, միավորը՝

 0 , մնացած թվանշանները՝ 4։

 1) 44410

2 Ո՞ր շարքում են թվերը 

դասավորված նվազման կարգով

10, 20, 410, 570, 600

360, 340, 540, 100, 90

368, 358, 321, 101, 103

265, 112, 99, 89, 0

3Ո՞ր շարքի բոլոր թվերն են 

պատիկ 10-ին

15, 30, 45, 101

15, 30, 450, 60, 750

23, 4, 6, 88, 220, 12

10, 30, 50, 550, 600

4 Քանի՞ րոպե է 1/4 ժամը։

45

30

15

80

5 Գտի՛ր թիվը, որը

 8ի բաժանելիս ստացվում է

  7 մնացորդ։

31

40

54

84

6 Ո՞րն  թվի գրության 

առաջին կարգի կարգային միավորը։

1

10

1000

10000

7․Ինչպե՞ս կփոխվի երկու թվերի

 տարբերությունը, եթե նվազելին 

մեծացնենք 30-ով։

Կմեծանա 30-ով

Կմեծանա 20-ով

Կփոքրանա 10-ով

Կփոքրանա 20-ով

8․Ընտրիր այն թվանշանը, որը

 տեղադրելով աստղանիշի 

փոխարեն՝ 

կստացվի ճիշտ անհավասարություն․ 70կմ 220մ > 70կմ *50մ։

1

9․Ընտրիր այն պատասխանը, որն 

արտահայտում է 

կիլոմետր 25 մետրը մետրերով․

4250

4025

4205

525

10 Արկղում կար 20 միատեսակ

 գնդակ։ Արկղից հանեցին դրանց 

1/2մասը։  Քանի՞ գնդակ մնաց

 արկղում։

15

10

25

25

 

11 Գրիր երկու քառանիշ թիվ, 

որոնք բաժանվում են և՛ 4-ի և՛ 8-ի։

8888, 4000

12 Քառակուսու մակերեսը 

81 քառակաուսի մետր է։ 

Գտի՛ր  քառակուսու կողմը։

Լուծում

 9•9=81

Պատ.՝9

13․Լրացրուբաց թողնված բառը

(բառերը)։ Երկու գումարելիների

 տեղափոխությունից գումարը ————— ։

14 Հաշվիր 

1820-2*610+6-(3+3)=636

արտահայտության արժեքը։

15․ Պայուսակում կա 31 կանաչ,

15 դեղին և 18 կարմիր մատիտ։

 Ամենաքիչը քանի՞ մատիտ պետք է հանել, որպեսզի դրանցից գոնե մեկը լինի դեղին։

 31+18+1=50

16․ Քառակուսու կողմը 2 մ է։ 3

 այդպիսի քառակուսիների

կպցնելով իրար ստացվել է

 ուղղանկյուն։ Գտեք այդ

ուղղանկյան մակերեսը։

17․ Երկու պարկում միասին կա 230 կգ շաքարավազ։ Երբ առաջին

 պարկից 4 կգ լցրեցին երկրորդ պարկի մեջ, պարկերում

շաքարավազների քանակը

 հավասարվեցին։

Քանի՞ կիլոգրամ շաքարավազ կար պարկերում:

Լուծում

230:2=115

115+4=119

119-19=100

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s