Մաթեմ

 1. Բժիշկը հիվանդին 7 սրսկում նշանակեց՝ կես ժամ ընդմիջումներով: Որքա՞ն ժամանակ կպահանջվի բոլոր սրսկումները կատարելու համար:

Պատ.3ժ

 1. Գտիր վանդակներում թվերը լրացնելու օրինաչափությունը և որոշիր, թե ո՛ր թիվը պետք է գրել հարցական նշանի փոխարեն:

Պատ.՝6

 1. Գծագրում բերված պատկերներից ո՞րի մակերեսն է ամենամեծը

SA= 4×2+3×2=8+6=14

SB=5×4-2×3=20-6=14

SC=12

SD=5×6/2=15

Պատ.՝D

 1. 1, 2, 3, 4 թվանշանները երկուական անգամ օգտագործելով՝ Սուրենին հաջողվեց գրել այնպիսի ութանիշ թիվ, որի գրառման մեջ երկու 1-երի միջև կա միայն մեկ թվանշան, 2-ների միջև՝ երկու, 3-ների միջև՝ երեք, 4-երի միջև ՝ 4:

Պատ.՝23421314

 1. Մեքենայի արագաչափի հաշվիչը ցույց էր տալիս 45954 կմ: Այս թիվն աջից և ձախից կարդալիս նույնն է ստացվում: Այդպիսի թվերն անվանենք համաչափ: Երկու ժամ անց հաշվիչի վրա նորից համաչափ թիվ հայտնվեց: Ի՞նչ արագությամբ էր ընթանում մեքենան:
 2. Գայանեն, Գոհարը, Վազգենը, Գոռը միասին հավաքել են 10 սունկ. ընդ որում յուրաքանչյուրը սունկ հավաքել էր, և բոլորը՝ տարբեր քանակներով: Գայանեն հավաքել է բոլորից շատ, իսկ Գոհարը՝ բոլորից քիչ: Տղանե՞րն են շատ հավաքել, թե՞ աղջիկները:

Գայանե -4

Գոհար-1

Վազգեն-3

Գոռ-2

Պատ.՝հավասար քանակությամբ

 

 1. Նվազագույնը քանի՞ անգամ պետք է 2014 թիվը գրել իրար կողքի, որպեսզի ստացված թիվը 9-ի բաժանվի առանց մնացորդի:

Պատ.՝ 9 հատ

 

 1. Մեքենագրուհիներից առաջինը մուտքագրեց գրքի էջերի կեսը ու ևս կես էջ: Երկրորդը՝ մնացածի կեսը ու ևս կես էջ: Երրորդ մեքենագրուհուն բաժին հասավ 1 էջ: Քանի՞ էջ ուներ գիրքը:
 2. Մի թիվ 11-ի բաժանելիս 8 մնացորդ է ստացվում, մեկ ուրիշը 11-ի բաժանելիս՝ 4 մնացորդ: Քանի՞ մնացորդ կմնա այդ թվերի գումարը 11-ի բաժանելիս:

Պատ՝ 1մն.

 

 1. Գնացքն ունի 1 կմ երկարություն և գնում է 60կմ/ ժ արագությամբ: Ինչքա՞ն ժամանակում կանցնի 1 կմ երկարությամբ թունելը:

 

 1. Որևէ տարեթվի մարտ ամսին եղել է 4 երկուշաբթի և 4 ուրբաթ: Ի՞նչ օր է եղել այդ տարվա մարտի 8-ը:
 2. Արհեստանոցում պղնձե մեկ պատրաստուկից մեկ դետալ են տաշում: Վեց դետալ տաշելուց ստացված մնացորդները կարելի է ձուլել և ստանալ մեկ պատրաստուկ: Նման ձևով աշխատելով քանի՞ դետալ կարելի է ստանալ 36 պատրաստուկից:

 

 1. Պահանջվում է 1234567 թվերի միջև տեղադրել գումարման նշաններ այնպես, որ գործողությունների արդյունքում 100 ստանանք:

1+23+4+5+67=100

 

 1. Արկղը լցված է տուփերով, իսկ տուփերը՝ կոնֆետով: Քանի՞ տուփ կա արկղում, եթե 3737 կոնֆետ կա, և հայտնի է, որ տուփերն ավելի քիչ են, քան մի տուփում եղած կոնֆետները:

 

 1. Նկարում վեց միանման քառակուսուց կազմված պատկեր է: Քառակուսու կողմի երկարությունը 1սմ է: Հաշվեք կարմիր գծի երկարությունը:

 

Պատ.`12 սմ

 

 1. Խաղալիք ռոբոտը ամեն քայլի կարող է շարժվել 3 մ աջ կամ 5 մ ձախ: Ամենաքիչը քանի՞ քայլով ռոբոտը կարող է իր դիրքից տեղաշարժվել 19 մետր աջ:

 

 1. 2, 3, 5, 9,…, 33 թվային հաջորդականությունը ինչ-որ մի կանոնով է կազմված: Գտեք այդ հաջորդականության հինգերորդ անդամը:

Պատ.`17

 1. 248 թվի տասնավորը երկու անգամ մեծ է հարյուրավորից և երկու անգամ փոքր է միավորից: Այդ հատկությունն ունեցող քանի՞ եռանիշ թիվ կա:

Պատ.`124, 248

 

 1. «Մորու», «ելակի», «մորու կամ ելակի» պիատակներով երեք բանկաների մեջ լցրեցին ծիրանի, մորու և ելակի մուրաբաներ այնպես, որ բոլոր գրությունները կեղծ եղան: «Ելակի» պիտակով բանկայի մեջ ինչի՞ մուրաբա էին լցրել:

Պատ.` մորի

 

 1. Մաթեմատիկայի մրցույթի մասնակիցը առաջին խնդիրը լուծելու համար ծախսեց երեք րոպե, իսկ հաջորդ յուրաքանչյուր խնդիրը լուծելու համար մեկ րոպե ավելի ծախսեց, քան նախորդի: Քանի՞ րոպե ծախսեց իններորդ խնդիրը լուծելու համար:

 

Պատ.`11

 

 
Начало формы

 

 1. Տրված են 1-ից մինչև 9-ը բնական թվերը: Դրանք շրջաններում այնպես տեղադրեցին, որ յուրաքանչյուր ուղղի վրա գտնվող երեք թվերի գումարը 15 եղավ: Ո՞ր թիվն էր գրված կենտրոնի շրջանում:

 

Պատ.`5

 

 1. Տրված է 88888888 թիվը: Թվաբանական գործողությունների նշաններ տեղադրեք այնպես, որ արդյունքում 100 ստացվի:

Պատ.`(888-88):8+8-8=100

 1. Շրջանը չորս ուղղով ամենաշատը քանի՞ մասի կարելի է տրոհել:
 2. Գտեք օրինաչափությունը և լրացրեք դատարկ վանդակների թվերը:

 

 

Պատ.` 18, 30

 1. Բնական թվի մասին հայտնի է, որ այն 5-ի բազմապատիկ է և 3-ի բաժանելիս մեկ մնացորդ է տալիս: Գտեք այդ պայմաններին բավարարող առաջին երեք թվերի գումարը:

10 +25+40=75

Պատ.75

 

26.Նկարում բերված պատկերը կազմված է P, Q, R, S քառակուսիներից: Որքա՞ն է S քառակուսու պարագիծը, եթե հայտնի է, որ P պատկերի պարագիծը 16 է, իսկ Q-ը` 24:

 

 1. Նվազելիի, հանելիի և տարբերության գումարը 26 է: Գտեք նվազելին:

13-5=8

13-9=4

Պատ.`13

 

 1. Երեխաները ուղիղ գծով, իրարից հավասար հեռավորության վրա 10 թուփ տնկեցին: Եզրային թփերի հեռավորությունը 180սմ է: Որքա՞ն է հարևան թփերի հեռավորությունը:

 

180:9=20 սմ

Պատ.`20 սմ

 

 1. Բակում խոզեր և սագեր կային: Տղան հաշվեց, որ գլուխների քանակը 30 է, իսկ ոտքերինը՝ 84: Քանի՞ սագ կար բակում:

 

 1. Եթե 10-ից 25 (10-ը և 25-ը ներառյալ) բնական թվերը բազմապատկենք, քանի՞ զրո կլինի արտադրյալի վերջում:

Պատ.`

 1. 2016 տարեթիվը գրվում է 2, 0, 1, 6, թվանշաններով: Քանի՞ տարի հետո է լինելու հաջորդ տարեթիվը, որը նույնպես կգրվի միայն այդ չորս թվանշաններով` 2, 0, 1, 6 :

2061-2016=45

Պատ.`45

 1. Միքայելը հոր հետ գնաց հրաձգարան: Նրանք պայմանավորվեցին, որ Միքայելը կրակում է 5 անգամ, բայց ամեն անգամ դիպուկ կրակելու դեպքում լրացուցիչ երկու կրակոցի հնարավորություն է ստանում: Այդ օրը Միքայելը կրակեց 23 անգամ: Քանի՞ դիպուկ կրակոց կատարեց Միքայելը:

Պատ.`9 դիպուկ կրակոց

 1. Կարենը թղթից երկու շրջան կտրեց և նրանց յուրաքանչյուր կողմին մի թիվ գրեց: Նկարում պատկերված դեպքում երևացող թվերի գումարը 20 է: Հայտնի է, որ Կարենը կարող է թղթերն այնպես շրջել, որ երևացող թվերի գումարը լինի 18, 19, 20 և 21: Պարզեք, թե ի՛նչ թվեր են գրված թղթերի հակառակ երեսներին:

Պատ.`12, 7

 1. Աղջիկն իր անվան յուրաքանչյուր տառը փոխարինեց այբուբենում այդ տառի համարով: Արդյունքում ստացվեց 28346122: Գտեք աղջկա անունը:
 2. Տղան հինգշաբթի և ուրբաթ օրերը միշտ ճիշտ է խոսում, իսկ երեքշաբթի օրը միշտ ստում է։ Մի անգամ նրան յոթ օր անընդմեջ հարցրել են իր անունը։ Առաջին վեց օրը նա տվել է հետևյալ պատասխանները՝ Արամ, Վարդան, Արամ, Վարդան, Պետրոս, Վարդան։ Ի՞նչ պատասխանեց նա յոթերորդ օրը:

Պատ.` Արամ

 1. Քանի՞ եռանիշ թիվ կա, որոնք գրվում են 0, 1, 5 թվանշաններով, և գրության մեջ կրկնվող թվանշաններ չկան:

Պատ.`4

 1. Տուփում կապույտ, կարմիր և կանաչ մատիտներ կան՝ ընդամենը 20 հատ: Կապույտ մատիտները 6 անգամ շատ են կանաչներից: Կարմիր մատիտները ավելի քիչ են, քան կապույտները: Տուփում քանի՞ կարմիր մատիտ կա:

Պատ.`6

 1. Աղյուսակի վանդակներում թվերն այնպես են գրված, որ յուրաքանչյուր տողում, սյունում և անկյունագծում գրված թվերի գումարը նույնն է: Ի՞նչ թիվ է գրված երկրորդ տողի երրորդ վանդակում:

Պատ.` 11

 1. Նարնջով լիքը արկղի զանգվածը 35 կգ է: Երբ նարնջի կեսը վաճառեցին, արկղը մնացած նարիջների հետ 21կգ էր: Որքա՞ն էր դատարկ արկղի զանգվածը:

35-21=14

14×2=28

35-28=7

Պատ.`7

 1. Քանի՞ բնական թիվ կա, որը իր միավորից մեծ է 6 անգամ ;

 

 1. Մաթեմատիկական ֆլեշմոբից հետո ընկերներով քննարկում էին խնդրի պատասխանը: Կարենն ասաց, որ այդ թիվը 9-ն է, Ռոմանը ասաց, որ պարզ թիվ է, իսկ Աննան՝ զույգ է, Նարեն պնդեց, որ 15- ն է: Գտիր խնդրի պատասխանը, եթե աղջիկների և տղաների մեկական պնդում է ճիշտ:

Պատ.` 2

 

 1. Գոռը մոռացել էր իր դարակի փականի կոդը, բայց հիշում էր, որ այն քառանիշ թիվ է և կազմված է 1, 2, 3, 4, թվանշաններից: Գոռը փորձեց մի քանի տարբերակ՝ 3421, 4123, 3214, 2134, բայց նրան չհաջողվեց բացել: Գտիր ճիշտ կոդը, եթե հայտնի է, որ Գոռը յուրաքանչյուր թվանշան ճիշտ դիրքում տեղադրեց երկու անգամ:

Պատ.` 3124

 

 1. 4,7,12,21,38,71… թվային հաջորդականությունը կազմված է որոշակի կանոնով: Պարզիր այդ կանոնը և գրիր հաջորդ անդամը:

71×2-6=136

Պատ.` 136

 

 1. Միայն 4-եր և 7-եր գումարելով ստացիր 73:

7+7+7+7+7+7+7+4+4+4+4+4+4=73

 1. Դրական երկնիշ հինգ տարբեր թվերի միջին թվաբանականը 20 է (մի քանի թվերի միջին թվաբանականը գտնելու համար այդ թվերը գումարում են իրար և ստացված գումարը բաժանում թվերի քանակին): Ամենամեծը ո՞ր թիվը կարող է լինել այդ թվերի մեջ:

Պատ.`56

 1. Գտիր երկնիշ թիվը, որը հինգ անգամ մեծ է իր թվանշանների գումարից:

Պատ.`45

 1. Ձիավազքին 4 ձի էր մասնակցում: Առաջին ձին մեկ շրջանը վազում էր 5 րոպեում, երկրորդ ձին՝ 6 րոպեում, երրորդ ձին՝ 10 րոպեում, իսկ չորրորդը՝ 15 րոպեում: Վազքը սկսելուց որոշ ժամանակ անց բոլոր ձիերը առաջին անգամ միասին հայտնվեցին սկզբնակետում: Պարզիր, թե այդ ժամանակի ընթացքում քանի՞ շրջան կատարեց ձիերից ամենաարագավազը:

30:5=6

Պատ.`6 շրջան

 1. Համակարգչային խաղը հետևյալ կանոնն ունի. երբ ջնջում ենք էկրանին եղած շրջանակներից մեկը, նրա փոխարեն համակարգիչն ավելացնում է հինգ հատ: Եթե սկզբում համակարգչի էկրանին երկու շրջանակ լինի, հնարավո՞ր է, որ ինչ-որ պահի դրանք 2016 դառնան:

2016-2=2014

Քանի որ 2014 թիվ չի բաժանվում 4-ի(ստացվում է մնացորդ), ապա հնարավոր չի, որ ինչ-որ պահի շրջանակները  2016 դառնան:

Պատ՝ ոչ

 1. Ավագ եղբայրը տանից մինչև դպրոց եղած ճանապարհը քայլելով անցնում է 30 րոպեում, իսկ կրտսերը՝ 40: Ավագ եղբայրը քանի՞ րոպե հետո կհասնի կրտսերին, եթե վերջինս եղբորից 5 րոպե շուտ է դուրս եկել տանից
 2. Շրջանագծի վրա մի քանի կետ նշեցին և յուրաքանչյուր զույգը միացնող հատված գծեցին: Ստացվեց 10 հատված: Քանի՞ կետ էին նշել շրջանագծի վրա:

 

 1. Ֆլեշմոբի վերլուծության ցուցակի ձախ կողմում գրված էր 14 տարբեր ազգանուն, իսկ աջ մասում՝ 17 տարբեր անուն: Այդ անուններով և ազգանուններով քանի՞ հնարավոր սովորող կարող էր մասնկացել ֆլեշմոբին:

 

 1. Կարո՞ղ է արդյոք միայն չորսերով գրվող թիվը բաժանվել միայն երեքներով գրվող թվի վրա: Եթե այո, օրինակ բեր:

444 : 3=148

444444 : 333=13468

Պատ՝ այո

 1. Թիվը 3-ի և 6-ի բաժանելիս ստացված մնացորդների գումարը հավասար է 7-ի: Գտի՛ր այդ մնացորդների արտադրյալը:

5×2=10

Պատ՝ 10

 1. Քանի՞ երկնիշ թիվ կարող ես գտնել, որի գրառման մեջ առնվազն մեկ զույգ թվանշան կա:

Պատ.՝ 60

 1. Անին 2×2 տախտակի յուրաքանչյուր վանդակը ներկեց սև կամ սպիտակ: Տախտակը ներկելու քանի՞ հնարավոր տարբերակ կարող է գտնել Անին:

Պատ.՝16

 

 1. Առավոտյան ժամը 8:00 է: Այդ պահից հետո որքա՞ն ժամանակ անց ժամացույցի րոպեի և ժամի սլաքները 4-րդ անգամ իրար կհանդիպեն (այսինքն՝ իրար վրա կգտնվեն:

Պատ՝ 4 ժամ անց

 1. Նարեկը իրար ետևից գրեց առաջին տասը պարզ թվերը՝ 2357 …: Հետո ջնջեց 6 հատ թվանշան այնպես, որ ստացավ հնարավոր ամենամեծ թիվ: Գտիր այդ թիվը:

Պատ.՝7317192329

 1. Երբ Սոնան 7 տարեկան էր, նրա մայրը 31 տարեկան էր: Հիմա Սոնան իր մայրիկից փոքր է 3 անգամ: Քանի՞ տարեկան է Սոնայի մայրիկը:

Պատ.՝36 տ

 1. Խանութում գնորդը 5000 դրամը վճարեց 16 հատ մետաղադրամներով, տալով միայն 200 և 500 դրամանոցներ: Պարզիր, թե քանի՞ հատ 500 դրամանոց վճարեց գնորդը:

Պատ.՝ 6 հատ

 1. Աղյուսակի դատարկ վանդակները լրացրու այնպես, որ յուրաքանչյուր տողում, սյունում և անկյունագծում գրված թվերի գումարը լինի նույնը: Ի՞նչ թվեր ստացար երրորդ սյունակում:

 

 1. Դասարանում սովորում է 9 տղա և 13 աղջիկ: Այդ դասարանի սովորողների կեսը գնում է լողի: Աղջիկներից առնվազն քանի՞սն են գնում լողի:

 

9+13=22

22:2=11

Պատ.՝ 11

 1. Արամը նկարեց «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրի քարտեզը, որտեղ թվերով նշեց վեց դպրոցները, իսկ գծերով՝ նրանց միացնող ճանապարհները: Քանի՞ եղանակով է հնարավոր համար 1 դպրոցից հասնել համար 6 դպրոցը, ամեն անգամ յուրաքանչյուր գագաթներում ամենաշատը լինելով մեկ անգամ:

 

Պատ.՝ 4

 1. Քանի՞ հնգանիշ թիվ կա, որի առաջին և հինգերորդ թվանշանները կենտ են, իսկ մնացածը՝ 0;

Պատ.՝ 25

 1. Պապիկս ինձնից 57 տարով է մեծ, իսկ հայրիկիցս՝ 28 տարով: Քանի՞ տարեկան էր հայրս, երբ ես ծնվեցի;
 2. Խանութում կար բալ՝ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 31 կիլոգրամանոց 7 արկղով: Երկու գնորդ գնեցին հինգ արկղ բալ, ընդ որում մեկը գնեց երկու անգամ ավելի շատ բալ, քան մյուսը: Ո՞ր արկղերը մնաց խանութում;
 3. Աննան գնեց 9 տուփ մատիտ, իսկ Արամը՝ 12 տուփ: Աննայի մատիտների քանակը քիչ էր 100-ից, իսկ Արամինը շատ էր 130-ից: Քանի ՞մատիտ կար մեկ տուփում, եթե բոլոր տուփերում մատիտների քանակը նույնն էր;
 4. 8 7 6 5 4 3 2 1 = 3 հավասարության ձախ կողմում տեղադրելով թվաբանական գործողության նշաններ՝ ստացիր ճիշտ հավասարություն:
 5. Տիգրան պապի ու Աննա թոռնիկը տարիքների գումարը 72 է, իսկ Տիգրան պապի ու Եվա թոռնիկինը` 70: Երեքի տարիքների գումարը 80 է: Քանի՞ տարեկան է յուրաքանչյուրը:
 6. Չորս իրարից տարբեր բնական թվերի արտադրյալը 100 է: Որքա՞ն է այդ թվերի կիսագումարը (գումարի կեսը:
 7. Նարեկը մի թիվ ասաց, որի թվանշանների արտադրյալը 24 էր: Գտիր այդ պայմանին բավարարող ամենափոքր թիվը:

71.Ո՞ր թիվն է գրառված նկարում:

 

 1. Քանի՞ երկնիշ թիվ կա, որ 7-ի բաժանելիս մնացորդում ստացվում է 2:

 

 1. Գտիր բոլոր 9-անիշ թվերի քանակը, որոնցում բոլոր թվանշանները տարբեր են և դասավորված են նվազման կարգով: Օրինակ` 876543210:

 

 1. Արամը լուցկու փայտիկներով կառուցեց շեղանկյուն, որի յուրաքանչյուր կողմ կազմված էր լուցկու 2 հատիկից: Տրոհելով այն եռանկյունների, (եռանկյան յուրաքանչյուր կողմ բաղկացած էր 1 հատիկ լուցկուց)՝ օգտագործեց 16 հատիկ լուցկի: Պարզիր, քանի՞ հատ լուցկու հատիկ է անհրաժեշտ նույն ձևով շեղանկյուն ստանալ, որի յուրաքանչյուր կողմ բաղկացած լինի արդեն լուցկու 3 հատիկից:

 

 1. Ֆուտբոլի թիմում պետք է ընտրել ավագ և նրա օգնական: Քանի՞ եղանակով է հնարավոր իրականացնել ընտրությունը:

 

 1. Ճնճղուկը որոշեց գնալ իր ընկեր խլուրդի տուն հյուր։ Ճանապարհն անցնում է թունելներով, ինչպես ցույց է տրված նկարում։ Թունելներում կա ընդամենը 16 հատ դդմի սերմ։ Առավելագույնը քանի՞ սերմ կարող է հավաքել ճնճղուկը ճանապարհին, եթե չի թույլատրվում երկու անգամ անցնել նույն ճանապարհով կամ հանգույցով։

 

 1. Իմ թվային ժամացույցը հիմա ցույց է տալիս 20:11, որը կազմված է 2, 0, 1, 1, թվանշաններից։ Ամենաքիչը քանի՞ րոպե անց ժամացույցի ցույց տված ժամանակը կազմված կլինի նույն 0, 1, 1, 2 թվանշաններից, բայց այլ դասավորությամբ:

 

78.Քանի՞ երկնիշ թիվ կա, որի միավորը 1-ով մեծ է տասնավորի թվից:

 

 1. Նարեն արտահայտության արժեքը հաշվելիս 3 հատ թվանշան ջնջեց: Գտիր ջնջված թվանշանների արտադրյալը: 2666 + ∗∗31 = 709∗
 2. Գևորգն ուզում է ներկել 3 × 3 քառակուսու վանդակներն այնպես, որ յուրաքանչյուր տողի, սյունակի և անկյունագծերի երեք վանդակները ներկված լինեն երեք տարբեր գույներով: Նվազագույնը քանի՞ գույն կարող է Գևորգն օգտագործել քառակուսին ներկելու համար:

 

 1. Նարեկն ազատ վանդակները լրացրեց այնպես, որ բոլոր տողերով, սյուներով ստացավ ճիշտ հավասարություն: Հաշվի՛ր վանդակներում տեղադրված թվերի գումարը, եթե Նարեկը ազատ վանդակներից մեկում օգտագործել է 0 նիշը:
 2. Եթե սովորողները այգում նստարաններին տեղավորվեն երեքական, ապա երկու նստարան կավելանա, եթե նստեն երկուական, ապա 7 սովորողներ տեղ չեն ունենա նստելու: Քանի՞ սովորող և քանի՞ նստարան կար այգում:
 3. Մարին օգտագործելով միայն 0, 2, 3, 7 թվանշանները(կարելի է կրկնել), գրեց բոլոր այն թվերը, որոնք փոքր են 272-ից և թվանշանների գումարը կենտ է: Քանի՞ թիվ գտավ Մարին:
 4. Աննան հարցրեց պապիկի տարիքը: Պապիկը պատասխանեց, որ եթե իր տարիքը 6 անգամ փոքրացնեն և էլի հանեն 6 տարի, ապա կստացվի 6: Գտնի՛ր պապիկի տարիքը:
 5. Վեց տարբեր քարտերի վրա գրված են 315, 41, 6, 7, 63, 2 թվերը: Այդ քարտերը դասավորելով իրար կողք ստացիր հնարավոր ամենամեծ 10-անիշ թիվը:

86.Սաթենիկը ցանկանում է 22×15 չափանի տախտակից կտրել հնարավորինս շատ քանակությամբ 3×5 չափանի ուղղանկյուններ: Քանի՞ ուղղանկյուն կարող է կտրել Սաթենիկը;

 1. Կարինեն մի քանի թիվ գրեց թղթի վրա, հետո թուղթը շրջեց, նկատեց, որ այդ թվերը չեն փոխվում, օրինակ` 69, 88 և այլն: Այդպիսի թվերը անվանեց «Յուրահատուկ»: Քանի՞ քառանիշ «Յուրահատուկ» թիվ կա(յուրահատուկ թվերը փնտրելիս օգտագործիր 0, 1, 6, 8, 9 թվերը ;

1111, 1881 , 1961, 1001, 1691,  8968 , 8888 , 8008, 8118, 8698 ,  9696,  9006,  9966 , 9886 , 9116, 6119 ,6889, 6969, 6009, 6699

Պատ.՝20

 1. Վերականգնի՛ր հավասարությունը` փոխարինելով աստղանիշերը թվանշաններով: Ի՞նչ թիվ է արտադրյալը:

*71 x * = 20*3

671 x 3 = 2013

Պատ.՝2013

 1. Գտի՛ր այնպիսի երկնիշ թիվ, որին գումարելով իր թվանշանների գումարը, ստացվում է 100:

86+8+6=100

Պատ.՝86

 1. Ուղղանկյունը բաժանված է 7 քառակուսիների, ինչպես պատկերված է նկարում: Գտնել ուղղանկյան մակերեսը, եթե հայտնի է, որ փոքր կողմով քառակուսիների կողմի երկարությունը 6 է:

 

 1. Նկարին նայելով պարզիր, թե քանի՞ գրամ է կշռում մեկ խնձորը:
 2. Ա քաղաքից Զ քաղաք տանող մի քանի ճանապարհ կա (տե’ս նկարը): Դրանցից յուրաքանչյուրի վրա նշված է այդ ճանապարհով անցնող գնացքի տոմսի արժեքը։ Ո՞ր ճանապարհով պետք է գնալ Ա-ից Զ, որպեսզի տոմսերի արժեքները միասին լինեն հնարավորինս էժան, իսկ ճանապարհը` կարճ:

9+2+1=12

Պատ.՝ Ա       Գ        Ե         Զ

 

 1. Հակոբյաններն ունեն 6 դուստր։ Նրանցից յուրաքանչյուրը, երկրորդից սկսած նախորդից մեծ է 4 տարով, ընդ որում ամենաավագ աղջիկը ամենակրտսերից մեծ է 3 անգամ։ Քանի՞ տարեկան է ամենակրտսեր աղջիկը։

Պատ.՝ 9

 1. Ամենաքիչը քանի՞ մետաղադրամ կարող ես օգտագործել 1390 դրամ վճարելու համար` օգտագործելով 10դր., 20դր., 50դր., 100դր., 200դր. և 500դր. արժողությամբ մետաղադրամներ:

500+500+200+100+50+20+20=1390

Պատ.՝7

 1. Նկարում պատկերված քանի՞ եռանկյուն կա, որի մակերեսը հավասար է պատկերված մեկ վանդակի մակերեսին:
 2. Լուծիր թվաբանական ռեբուսը. աստղանիշների փոխարեն տեղադրիր թվանշաններն այնպես, որ ստացվի ճիշտ հավասարություն և գտիր բաց թողած թվանշանների գումարը (տե’ս նկարը):

11 X 91=1001

1+9+0+0=10

Պատ.՝ 10

 1. Կարենը լուցկու հատիկներով գրեց` 7+4-4=0 (տե’ս նկարը), այնուհետև մեկ լուցկու հատիկ տեղափոխելով ստացավ ճիշտ հավասարություն: Նշիր այդ հավասարությունը:

Պատ.՝ 7+4-11=0

 1. Գտիր այն ամենափոքր քառանիշ թիվը, որը սկսվում է 5 թվանշանով և բաժանվում է 23-ի:

Պատ.՝ 5014

 1. Շախմատի մրցաշարին մասնակցեց 8 շախմատիստ: Մրցաշարի ընթացքում բոլոր մասնակիցներն իրար հետ խաղացին մեկական պարտիա: Պարզիր, թե ընդամենը քանի՞ պարտիա խաղացվեց մրցաշարի ընթացքում:
 2. 10 Հաշվիր արտահայտության արժեքը․99−97+95−93+91−89+…+7−5+3−1:

101.Ամանորյա հանդեսին 11 սովորողներ տոնածառի շուրջ պարում էին, ամեն անգամ կազմելով 10 հոգանոց խմբեր: Քանի՞ խումբ է հնարավոր կազմել:

 1. Ուսուցիչը դասի ժամին սովորողներին հանձնարարեց թիվը բազմապատկել 4-ով, ապա գումարել 15: Նրանցից Նորայրը նախ բազմապատկեց 15-ով, ապա գումարեց 4, սակայն ճիշտ պատասխան ստացավ: Գտիր այդ թիվը:

103.Ամանորին նախապատրաստվելու համար գնել են 125 նարինջ, 178 խնձոր և 45 կիվի: Սեղանին դնելու համար պետք է ամեն սկուտեղի մեջ շարել 4 նարինջ, 6 խնձոր և 2 կիվի: Առավելագույնը քանի՞ սկուտեղ է հարկավոր մրգերը սեղանին դնելու համար:

 1. Ձմեռ պապիկը նվերները դասավորեց դարակներում և յուրաքանչյուր դարակ համարակալեց ըստ դարակում տեղադրված նվերների քանակի, ստացավ ինչ-որ կանոնով համարակալված թվային հաջորդականություն` 115117 115117 115117 115117 115117… Գտիր այդ հաջորդականության 99-րդ դիրքում գրված թվանշանը:
 2. Տոնակատարության ժամանակ 40 երեխա բռնել էր շուրջպար։ Նրանցից 22-ը բռնել էր տղայի ձեռք, իսկ 30-ը՝ աղջկա։ Քանի՞ աղջիկ էր մասնակցում շուրջպարին:
 3. Նարնջագույն ուղղանկյունը, որի պարագիծը հավասար է 19 սմ-ի, կանաչ գծերով տրոհված է երեք ուղղանկյունների, որոնց պարագծերն են՝ 6սմ, 9սմ և 8սմ։ Գտիր մեկ կանաչ գծի երկարությունը։
 4. Տուփում գնդիկներ կան՝ 5 կարմիր, 7 կապույտ և 1 կանաչ: Ամենաքիչը քանի՞ գնդիկ պետք է հանել, որպեսզի նույն գույնի երկու գնդիկ ունենանք:

Պատ.՝9  գնդակ

 

 1. 1-ից 9 բնական թվերը գրել են 9 վանդակ ունեցող աղյուսակում: Առաջին սյունակում գրել են 1, 3, 4 թվերը: Երկրորդ սյունակում գրված թվերի գումարը 20 է: Ինչքա՞ն կլինի երրորդ սյունակում գրված թվերի գումարը:

1+2+3+4+5+6+7+8+9=45

1+3+4=8

45-20-8=17

Պատ.՝ 17

 

 1. Ունենք 5 գույնի մատիտ։ Քանի՞ հնարավոր եղանակուվ կարող ենք ներկել նկարում պատկերված ՀՀ մարզերը այնպես, որ իրար հարևան մարզերը լինեն տարբեր գույնի։
 2. Գտիր բոլոր այն բնական թվերը, որոնք իրենց վերջին թվանշանից մեծ են 5 անգամ:

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s