Մայրենի

է, ս, ի, տ, լ, ու, մ, օ, կ, ը, ա հնչյուններից որո՞նք են ձայնավորները:
Է, ու, ա, ը, օ
2.Նախադասությունները լրացրու:

Հայերենի ձայնավոր հնչյուններն են` է , ու, ա, ը, օ։

Հայերենի բաղաձայն հնչյուններն են`բ, գ, դ, զ, թ, ժ, լ, խ, հ, ձ, ղ, ճ, մ, յ, ն, շ, չ, պ, ջ, ռ, ս, վ, տ, ր, ց, փ, ք, ֆ:

Ձայնավոր հնչյունները փոխելով ստացիր նոր բառեր:
Պատ, դար, սար, բառ, տող, տուն, վարք, վիզ, հարկ, գարի, կարճ:
Պետ, դեր, սեր, բեռ, տեղ, տան, վերք, վազ, գերի, կիրճ,
Շարունակիր շարքը, գրիր ձայնավորով վերջացող երեքական բառ:
Օրինակ՝ գարի, կատու, …բարի,Պրահա, Վետնա, Բռածիսլավա, Ֆրասիա, Իտալիա, Գեռմանիա, մամա, պապա,Եվրովա, Ասիա, Ամերիկա

Ձայնավորով սկսվող ու վերջացող հինգ բառ գրիր:
Անի, ոզնի, օդաչու, որդի
Միևնույն ձայնավորով վերջացող հինգ բառ գրիր:
բարի,Եվրովա, Ասիա, Ամերիկա, Լալա
Ողկույզ բառի հնչյուններից յուրաքանչյուրով սկսվող բառեր գրիր:
Ոզնի, ուլիկ, որդ, ուլ, ուր, որդի, ուզել
8.Գրիր բառեր, որոնք իրարից մեկ բաղաձայնով են տարբերվում:

Օրինակ՝ պայտ-փայտ, գետ-կետ սար-քար շուն-աշուն պատ-մատ սարդ- վարդ մարդ-վարդ սարդ-մարդ

Այնպիսի բառեր գրիր, որոնցում միաժամանակ լինեն ղ և խ, ճ և ղ, ծ և ղ:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s