Մաթեմ

Բնական թվերի բազմապատկումը

24+24+24+24=24•4

Արտադրիչ=արտադյալԲաժանելի=քնորդ

Վարժ255

87+87+87+87+87+87+87=87•7=609

103+103+103+103+103=103•5=515

12+12+12+12+12+12+12=12•7=84

47892•4=191568

Վարժ256

7•0=0

0•8=0

0•0=0

1•6=6

4•1=4

1•1=1

Վարժ246

12 անոթներ-36լ խաղող

Դույլ-4 անգամ մեծ անոթների տարողություներից

120լ խաղող-?դույլ

Լուծում

36:12=3լ

3•4=12լ

120:12=10լ

Պատ10լ

Վարժ247

Եգիպտացորեն-120կգ

Կարտիոֆիլ-5 անգամ պակաս եգիպտացորեն կգ

Ցորեն-3անգամ պակաս կարտոֆիլը ու եգիպտացորենը միասին

Ցորեն-?

Լուծում

120:5=24կարտոֆիլ

120+24:3=48Ցորեն

Պատ 48 ցորեն

Վարժ257

Ինչ գրենք հավասար կլինկ 0։

Օրինակ .՝0•7=0

Վարժ258

Ինչ գրենք հավասար կլինի մյուս արտադրյալը։

Օրինակ.՝1•7=7

Վարժ259

81

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s