Մաթեմատիկա

Առաջադրանք 1. 

Արդյո՞ք 55 և 62 թվերը փոխադարձաբար պարզ են, եթե նրանց պարզ արտադրիչների վերլուծությունը այսպիսին է՝Այո

55=511

62=231

Առաջադրանք 2. 

Գտիր ԱԸԲաժ(55;60)-ը:Պատ․՝5

Առաջադրանք 3. 

Գտի՛ր հետևյալ թվերի բոլոր ընդհանուր բաժանարարները.

ա) 12 և 32=1,2,4

բ) 14 և 58=1,2

գ) 15 և 25=1,5,10

Առաջադրանք 4. 

Գտի՛ր տրված թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը.

ա) 55 և 30=5

բ) 64 և 42=2

Առաջադրանք 5. 

Գտի՛ր հետևյալ թվերի բոլոր ընդհանուր բաժանարարները.

ա) 18 և 24=1,2,3,6

բ) 15 և 25=1,5

գ) 18 և 9=1,3,9

Առաջադրանք 6. 

Գտի՛ր ուղղանկյունանիստի ծավալը, եթե նրա կողերն են՝ 6 դմ, 5սմ, 9սմ:

Լուծում

6 դմ=60սմ

60սմx5սմx9սմ=27003         Պատ․՝27003

Առաջադրանք 7.   

Հայտնի էոր ∢2+∢1+∢3=360°

Հաշվի՛ր ∢2, եթե ∢1=147° և ∢3=153°:

147°+153°=300°

360°-300°=60°                    Պատ․՝60°

Առաջադրանք 8. 

ABCD ուղղանկյան մի կողմը  20 սմ է, իսկ մյուսը՝ 4 անգամ փոքր է: Որոշի՛ր ուղղանկյան մակերեսը

Լուծում

1)20:4=5սմ

2)S=20x5=100սմ               Պատ․՝100սմ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s