Հռոմեկան քաղաք-պետությունը Ք.ա. 5-3-րդ դարեր

  • Նկարագրել, համեմատել պատրիկների, պլեբեյների իրավունքները:

Պատրիկները իրավահավասար էին և պետության նկատմամբ ունեին հավասար պարտավորություններ:Սակայն ժամանակի ընթացքում այլ վայրերից Հռոմում էին վերաբնակվել բազմաթիվ մարդիկ: Վերաբնակվածները չունեին Հռոմի քաղաքացու կարգավիճակ: Այլ խոսքով`   նրանք չէին կարող օգտվել հասարակական դաշտից, մասնակցել պետական մարմինների աշխատանքներին: Պատրիկները նրանց բոլորին արհամարհանքով անվանում էին պլեբեյներ՝ եկվորներ:Ք.ա. V դարի սկզբից մինչև Ք.ա. III դարի կեսերը պլեբեյները պայքարում էին իրավահավասարության համար: Ի վերջո նրանք հասան իրենց նպատակին՝ ստիպելով պատրիկներին գնալ զիջումների: Նրանք իրավունք ձեռք բերեցին ստանալու հողակտոր, մասնակցելու Աշխարհաժողովին, ընտրվելու Ծերակույտի (սենատի) կազմում, զբաղեցնելու բարձրագույն պետական, ռազմական և քրմական պաշտոններ: Վերացվեց պարտային ստրկությունը: Օրինականացվեց պատրիկների և պլեբեյների ամուսնությունը: Ստեղծվեցին գրավոր օրենքներ՝ այսպես կոչված Տասներկու տախտակների օրենքները:

  • Տուր «հանրապետություն» հասկացության բացատրությունը:

1. Պետական կառուցվածքի ձև, որի ժամանակ իշխանության գերագույն մարմիններն ընտրվում են որոշակի ժամանակով, հասարակապետություն:
2. Այդպիսի վարչաձև ունեցող պետություն՝ երկիր: 

  • Պատմիր Հռոմեկան բանակի կառուցվածքի մասին:

Բանակը յուրահատուկ տեղ ուներ հռոմեական պատությունում, որի կորիզն էր Լեգեոնը:Այն կազմված էր հատուկ պատրաստություն անցած շուրջ 6հազար զինվորից:Լեգեիոնը կազմում էր հարյուրակներից:Դրանցից վեցը կազմում էին գումարտակ:

Հռոմը վերածվեց զորեղ բանակ:

Advertisements

Հին Հռոմ

Նկարագրիր Ապենինյան թերակղզու աշխարհագրական դիրքը, բնակլիմայական պայմանները/Ճամփորդիր դեպի Իտալիա Google Maps ծրագրով :

Պատմիր Հռոմի հիմնադրման ավանդության մասին, ներկայացրու նաև քո հորինած ավանդությունը Հռոմի մասին:

Հռոմ քաղաք- պետությունը հիմնվել է Ք. ա. 753 թ. Միջին Ւտալիայում՝ Տրիբրոսի գետաբերանից ոչ հեռու՝ յոթ բլուրների վրա: Համաձայն ավանդույթի՝ Հռոմի հիմնադիրը հերոս Հռոմուլոսն էր: Նա միավորել էր հարևան ցեղերը՝ տալով քաղաքին ու պետությանը իր անունը:

Ներկայացրու վաղ պատմական Հռոմի կառավարման համակարգը:Ա

Հռոմում դեռևս պահպանվել էին տոհմացեղային կենցաղի շատ վերապրոկներ:Այդյունակից ընտանիքները միավորվում էին տոհմի մեջ՝ առաջնորդի ղեկավարությամբ: Ցեղին պատկանող ընդհանուր հողատարածծքը պարբերաբար վերաբաժանվում էր ըստ տոհմերի և ընտանիքների անդամների: Հետագայում այդ կարգը խախտվեց, ավելի ուժեղներն իրենց ամրակցեցին մեծ ու բերրի հողակտորներ, այդուհանդերձ հողի միակ սեփականատերը ցեղն էր: Այդ իրավունքը փոխանցվեց հռոմին, որի հողատարածքները կոչվում էին հասարակական դաշտ:Բոլոր չափահաս տղամարդիկ, Հռոմի քաղաքացի ճանաչվելով, ընտանիք կազմելու և հասարակական դաշտից հողակտոր ձեռք բերոլու իրավունք էին ստանում: Նրանք դառնում էին նաև զինվոր՝ պատրաստ կյանքով պաշտպանելու հայրենիքը:Աշխարհաժողովին մասնակցելն քաղաքացիների իրավունքն էր:

Վաղ Հռոմեական հանրապետությունը գեր իշխում է ավագանին:

Ներկայացրու քո վերաբերմունքը Սերվիոս Տուլիոսի բարենորոգումների մասին:

Ինձ թվում է Սերվիոս Տուլիոսի բարենորոգումները ,ամեն արքա այդ բարեփոխումները կատարում:Իմ դուրը եկավ իր բարեփոխումները:

Աղբյուրները՝ Համաշխարհային պատմություն, 6-րդ դասարան, դասագիրք, էջ 105-109, համացանց

Մայրենի:Տնային Աշխատան

Կարդա՛ ,,Տորք Անգեղյա և Հայկանուշ Գեղեցիկ,, ստեղծագործության Երկրորդ երգի Ա, Բ, Գ հատվածները: 
Դուրս գրի՛ր անհասկանալի բառերը և բացատրի՛ր բառարանի օգնությամբ:

լծկան- Լծելու անասուն (ձի, եզ, գոմեշ)

պանդուխտ- օտարական, գաղթական, նժդեհ


Փակագծերում տրված բայերը անհրաժեշտ քերականական ձևերով գրի՛ր համապատասխան տեղերում։
1. Մենք մեքենայի միջից անշարժ նայել էին ճամփեզրի մոտակա սյունին նստած արագիլին, մինչև որ նա տեղից պոկվեց և թևերը ծանր-ծանր թափահարելով՝ թռչեց դեպի մոտակա ճահիճները։ (թռչել, պոկել, նայել)

2. Առաջարկը միաձայն ընդունեցինք, և հաջորդ օրվանից բոլորը սկսեցին աշխատանքի գալ մեկ ժամ շուտ, որպեսզի կարողանան ժամանակին ավարտել պատվերի կատարումը։ (սկսել, ընդունել, կարողանալ)

3. Ընթացող գնացքի լուսամուտից երևում էր մոտակա բնակավայրերի լույսերը, որոնք մի պահ անհետացան թանձրացող խավարում, ապա առկայծվեցին։ (երևալ, անհետանալ, առկայծել)

Դասարանական

Փակագծերում տրված բայերը անհրաժեշտ քերականական ձևերով գրի՛ր համապատասխան տեղերում։

1. Մայր մտնող արևի ճառագայթները ոսկեվորել էին ամեն ինչ, և մի կախարդող տեսարան ստեղծվել, որով հիանում էին հյուրանոցի պատշգամբները ելած զբոսաշրջիկները։ (հիանալ, ոսկևորել, ստեղծել)

2. Արդեն բացվել են պարտեզի ծաղիկները, և հեռվից նայելիս թվում է, թե մի նախշուն գորգ ծածկել է պատշգամբի առջև փռված այդ հողակտորը։ (թվալ, ծածկել, բացել)

3. Ցանկապատի հետևում երևում էր մի տուն. նրա բակում արևածաղիկներ աճել էին, որոնք, իրենց գեղեցիկ գլուխները բարձր պահած, կարծես ժպտոմ էին անցորդներին։ (ժպտալ, երևալ, աճել)

Տնային Աշխատանք

Տորք Անգեղյա. կարդալ ավանդապատումը: 
Կարդալ Դ, Ե. Զ հատվածները, քննարկել:
Դուրս գրել անհասկանալի բառերը և բացատրել բառարանի օգնությամբ:

Բառերը գրի՛ր գծիկով, միասին կամ անջատ։ Օգտվի՛ր ուղղագրական բառարանից: 

  • Բարձրաշխարհիկ, քանի որ, բողոք-դիմում,  բաց անել, գլխիվայր
  • Գառան դմակ,  գիշեր-ցերեկ,  գլխիկոր,  գոռում-գոչյուն)
  • Ծովից ծով, բարդ-բարդ, առհավետ, մեղրամիս, արյուն-արցունք
  • Բարակ-մարակ, ոտքից գլուխ, հույս-ապավեն, ութոտնուկ
  • Պարզ ու հստակ, ութսունինը, խեթ -խեթ, բրոնզի դար, գոռալգոռգոռալ
  • Հոգով-մարմնով, ազգուրաց, բերնեբերան, այստեղ -այնտեղ, անց կենալ
  • Գազօջախ, ծայրը ծայրին հասցնել, գնալ-գալ, գլուխկոնծի, գիշերերգ

Բնութագրում

Տորք-Անգեղ անվամբ մի մարդ էր կենում:
Տորքը չէր նման հասարակ մարդու,
Այլ մի աժդահա և շատ ահարկու.
Աչքերը կարծես մի-մի կապույտ ծով,
Ճաճանչավորված արևի լույսով,
Սև-սև ունքերը՝ մութ ամպի նման՝
Բարդ-բարդ կուտակված աչքերի վրան.
Քիթը կորընթարթ, իբրև մի բլուր,
Ատամներն ուրագ, եղունգները թուր
Նա մի շատ հաղթանդամ հսկա է զորեղ,
Բայց սիրտը բարի է, թեև դեմքն ահեղ.

Եղանակ

Ճանապարհորդը հարցնում է հովվին.

-Ինչպիսի եղանակ է լինելու այսօր:

Հովիվն պատասխանեց.

-Այնպիսին, ինչպիսին իմ դուրը գալիս է:

-Որտեղից գիտես, որ եղանակը կլինի այնպիսի, ինչպիսին դու սիրում ես:

-Գիտակցում եմ ,որ անհնար է ամեն միշտ ստանալ այն, ինչ քեզ դուր է գալիս, ես սովորել եմ սիրել այն, ինչ կլինի:Դրա համար ես վստահ եմ, որ կլինի հենց այդ եղանակը, այնպիսին, որը ինձ դու է գալիս….

Աղբյուր. ՝
https://golos.io/ru–pritcha/@hanter3385/3-korotkie-i-ochen-zhiznennye-pritchi

Русский

От глаголов совершенного вида с помощью суффикса —ива-/-ыва— образуй глаголы несовершенного вида.

Пример:уговорить — уговаривать

записать — записывать

воспитать — воспитывать

захлопнуть —

От данных существительных образуй глаголы с суффиксом —ова-/-ева-.

Пример:горе — горевать

тоска —тосковать

команда — командовать

беседа — беседовать